Tło, REBIS

Dla autorów

Przyjmujemy propozycje literackie w formie elektronicznej, a w wypadku braku takiej możliwości w formie papierowej. Najchętniej ukończone dzieło, w kształcie takim, w jakim autor wyobraża sobie jego publikację, lub jego obszerne fragmenty. W temacie maila należy umieścić hasło „propozycja wydawnicza” oraz nazwisko autora i tytuł utworu. Ocenę ułatwi dołączenie krótkiej charakterystyki dzieła oraz podanie dotychczasowych publikacji.

Prosimy o zapoznanie się z profilem wydawniczym naszego wydawnictwa. Nie wydajemy m.in. poezji, literatury dla dzieci czy krótkich form, np. zbioru opowiadań. Zawsze odpowiadamy autorom, ale w przypadku przyjęcia tekstu do recenzji czas oczekiwania na odpowiedź, ze względu duży napływ propozycji, wynosi do sześciu miesięcy.

Prosimy mieć na uwadze, że:

Dziękujemy Autorom za zainteresowanie naszym wydawnictwem, cierpliwość i wyrozumiałość.


Adres:
redakcja@rebis.com.pl
rebis@rebis.com.pl