Tło, REBIS

Nasi autorzy

Jean Lopez

Jean Lopez, historyk o światowej renomie, redaktor naczelny poważanego dwumiesięcznika Guerres & Histoire, jest autorem wielu opracowań na temat frontu wschodniego (np. Kocioł Czerkasy–Korsuń i bitwa o Dniepr), a także współautorem cenionej biografii Żukowa. Współredagował dwutomowe dzieło Mity II wojny światowej.