Tło, REBIS

Nasi autorzy

Antoni Czubiński

Antoni Czubiński był uznanym historykiem, uczonym o rozległych zainteresowaniach badawczych. Zajmował się historią najnowszą Polski i Niemiec, historią powszechną oraz międzynarodowymi stosunkami politycznymi XX wieku. Opublikował około czterdziestu książek oraz kilkaset artykułów, studiów, rozpraw i recenzji naukowych. Do najważniejszych jego prac należą: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Geneza. Charakter. Znaczenie, Historia Polski XX wieku, Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 oraz Historia powszechna XX wieku.