Tło, REBIS

Nasi autorzy

Ben Pastor

Ben Pastor, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Ben Pastor, urodzona we Włoszech, od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, wykładając nauki społeczne w Vermont College.