Tło, REBIS

Nasi autorzy

Benjamin Spock

Benjamin Spock był amerykańskim pediatrą i psychoterapeutą, autorem jednego z najpopularniejszych na świecie, a także w Polsce poradników dla rodziców – Dziecko. Pielęgnowanie i wychowanie. Zmarł w 1998 roku w wieku 94 lat.

Źródło zdjęcia: Wikipedia (© Bert Verhoeff / Anefo).