Tło, REBIS

Nasi autorzy

Bolesław Leśmian

Bolesław Leśmian (ok. 1877-1937) to jeden z najwybitniejszych i najoryginalniejszych polskich poetów dwudziestowiecznych, prozaik, krytyk, tłumacz. W jego twórczości refleksje metafizyczno-egzystencjalne przeplatają się z charakterystycznymi elementami baśniowo-fantastycznymi, zaczerpniętymi z folkloru i poezji ludowej, sprzęgniętymi ze zmysłową obserwacją konkretu. Wydał m.in. zbiory wierszy Sad rozstajny, Łąka, Napój cienisty, Dziejba leśna, zbiory baśni prozą Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada Żeglarza, Klechdy polskie, a także przełożył na język polski nowele Edgarda Allana Poe.