Tło, REBIS

Nasi autorzy

Charles C. Mann

Charles C. Mann jest korespondentem magazynów „Science” i „Atlantic Monthly”, a także współautorem kilku książek, m.in. Noah’s Choice: The Future of Endangered Species i The Second Creation