Tło, REBIS

Nasi autorzy

H. Anthony Medley

H. Anthony Medley, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
H. Anthony Medley jest autorem dwóch książek i felietonistą „Southern California Bridge News”. Jest też doświadczonym brydżystą, przewodniczącym American Contract Bridge League Club.