Tło, REBIS

Nasi autorzy

Jeff Allen

Jeff Allen jest felietonistą magazynu „Dancing USA“ i autorem czterech książek na temat tańca towarzyskiego. Jest także członkiem North American Dance Teacher Association Inc. [Stowarzyszenie Nauczycieli Tańca ameryki Północnej] oraz Pan American Teachers Association [Panamerykańskie Stowarzyszenie Nauczycieli]. Po udziale w krajowych i międzynarodowych zawodach i zdobyciu złota na North American Championships w 1984 roku Jeff przeszedł na profesjonalizm. Za swoje największe osiągnięcie uważa jednak zdobycie ponad 30 nagród dla najlepszego nauczyciela i znalezienie się na liście najlepszych nauczycieli Ameryki redagowanej przez DVIDA, jako rejonowy egzaminator i metodyk.

Źródło zdjęcia: www.dordt.edu