Tło, REBIS

Nasi autorzy

Jerzy Topolski

Jerzy Topolski, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.

Jerzy Topolski, historyk, uczony o światowym rozgłosie. W swoich badaniach zajmował się historią nowożytną Polski i Europy, historią historiografii, oraz teorią i metodologią historii. Jest autorem bardzo poczytnych prac monograficznych oraz syntez z dziejów powszechnych i Polski.