Tło, REBIS

Nasi autorzy

Lillian Too

Lillian Too urodziła się w Malezji. Zdobyła dyplom Szkoły Biznesu Uniwersytetu Harvarda. Obecnie jest właścicielką liczącego się wydawnictwa. Twierdzi, że w każdej dziedzinie, w której osiągnęła sukces, duży udział miało stosowanie się do zasad feng shui. Napisała kilkanaście książek, większość na temat tej starochińskiej sztuki aranżacji przestrzeni.