Tło, REBIS

Nasi autorzy

Martin Winstone

Martin Winstone pracuje jako nauczyciel, oprócz tego pisze książki historyczne (m.in. Holocaust Sites of Europe: An Historical Guide). Czas spędza również na nauczaniu w ramach organizacji Holocaust Educational Trust. Mieszka w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii.