Tło, REBIS

Nasi autorzy

Natalka Babina

Natalka Babina, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Natalia Babina urodziła się w 1966 roku we wsi Zakazanka na Białorusi. Jest dziennikarką „Nowej Niwy” - niezależnej gazety białoruskiej - oraz autorką zbioru opowiadań i powieści Miasto ryb opublikowanej w roku 2007.