Tło, REBIS

Nasi autorzy

Patrick Wolff

Patrick Wolff, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Patrick Wolff jest dwukrotnym szachowym mistrzem USA (z 1992 r. i 1995 r.) i arcymistrzem międzynarodowym. Pisuje artykuły do czasopism szachowych „Chess Life”, „New in Chess” i „Chess Horizons”. Jest również instruktorem szachowym.