Tło, REBIS

Nasi autorzy

Paul Glaser

Paul Glaser, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Paul Glaser urodził się krótko po wojnie w Holandii. Pełnił między innymi funkcję dyrektora szpitala psychiatrycznego oraz dyrektora generalnego wielkiej organizacji pracującej z osobami upośledzonymi umysłowo. Brał także udział w zakładaniu muzeum historii druku, regionalnego teatru oraz montessoriańskiej szkoły średniej.

Źródło zdjęcia: www.hebban.nl