Tło, REBIS

Nasi autorzy

Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM (1999 – 2008) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (2009 – 2010). Znany specjalista w zakresie historii sztuki XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej. Autor ok. 300 artykułów publikowanych przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz kilkunastu książek, w tym wydanych przez Dom Wydawniczy REBIS Znaczeń modernizmu (1999), Awangardy w cieniu Jałty (2005), Agorafilii (2010) i Muzeum krytycznego (2011). Laureat wielu nagród, m.in. Jana Długosza (Kraków 2006) oraz Igora Zabla (Barcelona 2010).