Tło, REBIS

Nasi autorzy

Serghii Plokhy

S.M. Plokhy jest profesorem historii Ukrainy na Harvard University i autorem kilku nagradzanych książek na temat współczesnej historii Rosji i Ukrainy, m.in. Unmaking Imperial Russia i The Origins of the Slavic Nations. Mieszka w Arlington w stanie Massachusetts.

Źródło zdjęcia: Wikipedia (© Mykola Swarnyk).