Tło, REBIS

Nasi autorzy

Stanlee Phelps

Stanlee Phelps, wicedyrektorka Lee Hecht Harrison. Była przewodnicząca Women in Business. Jest cenionym coachem kadry kierowniczej, zwłaszcza kobiet, a pomaganie kobietom w dążeniu do asertywności jest jej pasją.