Tło, REBIS

Nasi autorzy

Thomas Pope

Thomas Pope jest współtwórcą House of Steel i gry Saganami Island Tactical Simulation.