Tło, REBIS

Nasi autorzy

Tim Hawkes

Tim Hawkes, nagrodzony Orderem Australii za wkład w rozwój kraju, jest szanowanym na świecie wychowawcą, autorem i komentatorem spraw społecznych. Od trzydziestu pięciu lat pracuje jako nauczyciel i dyrektor szkół w Australii i Anglii.

Źródło zdjęcia: www.theaustralian.com.au