Tło, REBIS

Nasi autorzy

Valerie Hansen

Valerie Hansen jest profesorem historii na Uniwersytecie Yale, gdzie uczy chińskiego i historii powszechnej. Prowadząc badania do Roku 1000, odwiedziła prawie dwadzieścia krajów. Napisała także The Silk Road: A New History oraz The Open Empire. Photo by: (© Alexander Laurent)