Tło, REBIS

Nasi autorzy

Whitney Chadwick

Whitney Chadwick specjalizuje się w sztuce amerykańskiej i europejskiej XX wieku; jest autorką wielu poświęconych tym zagadnieniom książek. Uczestniczy w konferencjach poświęconych twórczości kobiet, publikuje na ten temat specjalistycznych czasopismach naukowych i prowadzi wykłady o surrealizmie, feminizmie i sztuce współczesnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Jest profesorem emerytowanym San Francisco State University.