Tło, REBIS

Nasi autorzy

Władysław Cehak

Władysław Cehak (1919–2007) był pilotem, uczestnikiem kampanii wrześniowej. Ciężko ranny dostał się do niewoli sowieckiej i był więziony aż do roku 1946. Po powrocie do Polski studiował na Politechnice Wrocławskiej, a następnie pracował jako inżynier. Na początku lat 70. ubiegłego wieku przedostał się na Zachód i od 1975 roku żył w USA. Tam też napisał swoje wspomnienia.