Tło, REBIS

Nasi autorzy

Yaakov Katz

YAAKOV KATZ jest redaktorem naczelnym „The Jerusalem Post” i wykładowcą Extension School Uniwersytetu Harvarda. Urodzony w Chicago, mieszka w Jerozolimie.