Tło, REBIS

Nasi autorzy

Bruce Barry

Bruce Barry jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania i socjologii na Vanderbilt University oraz dyrektorem studiów doktoranckich w Owen Graduate School of Management. Wyniki jego badań dotyczących negocjacji, wywierania wpływu, władzy i sprawiedliwości  publikowane są w wielu znaczących czasopismach naukowych i opracowaniach. W latach 2002–2003 był przewodniczącym International Association of Conflict Management, stowarzyszenia skupiającego pracowników naukowych, dydaktycznych i praktyków specjalizujących się w dziedzinie konfliktów, rozwiązywania sporów i negocjacji.

Źródło zdjęcia: news.vanderbilt.edu