Tło, REBIS

Nasi autorzy

Bruce Conner

Bruce Conner służył w oddziałach rezerwowych stanu Massachusetts. Jest historykiem wojskowości, szczególnie zainteresowanym drugą wojną światową.