Tło, REBIS

Nasi autorzy

Vince Milano

Vince Milano, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Vince Milano służył w siłach lądowych Stanów Zjednoczonych oraz Gwardii Narodowej. Jest autorem licznych artykułów i książki German Army Order of Battle 1918.