Tło, REBIS

Nasi autorzy

Carole Hooven

Biolożka ewolucyjna doktor Carole Hooven jest wykładowczynią i koordynatorką studiów licencjackich na Wydziale Biologii Ewolucyjnej Ludzi na Uniwersytecie Harvarda. Odkąd zrobiła tam doktorat, nie przestaje nauczać o hormonach i zachowaniu. Otrzymała liczne nagrody za pracę pedagogiczną, a jej popularny kurs Hormony i zachowanie znalazł się w rankingu „Top Ten Tried and True” (Najlepsza dziesiątka wypróbowanych i prawdziwych) gazety „Harvard Crimson”.