Tło, REBIS

Nasi autorzy

Catherine Merridale

Catherine Merridale, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Catherine Merridale, autorka nagrodzonej Heinemann Award książki Night of Stone, wykłada historię współczesną na Uniwersytecie Londyńskim. Wcześniej pracowała na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham, Bristolu i Moskwie. Bada historię ZSRR i Rosji, zwłaszcza tematykę społeczną, kulturalną i zjawisko przemocy.