Tło, REBIS

Nasi autorzy

D.T. Suzuki

Daisetz Teitaro Suzuki, wybitny myśliciel, profesor filozofii buddyjskiej, pierwszy i najważniejszy popularyzator zen na Zachodzie. Swymi Esejami o buddyzmie zen wprowadził ten nurt myśli buddyjskiej w świat białego człowieka, do jego filozofii, psychologii, sztuki, a nawet fizyki i kosmologii. W serii z Wodnikiem ukazały się jego wykłady zamieszczone w zbiorze Buddyzm zen i psychoanaliza.