Tło, REBIS

Nasi autorzy

Edward J. Erickson

Edward J. Erickson jest emerytowanym oficerem Armii Amerykańskiej. Służył na terenie USA, Europy i Bliskiego Wschodu, m.in. podczas wojny w Zatoce i podczas inwazji na Irak. Wrócił do Bagdadu w 2007 roku jako wykładowca politologii na Ministry of Defence Training and Development College. Otrzymał tytuł doktorski od University of Leeds. Jest autorem licznych artykułów i książek, w tym Ordered to Die: a History of the Ottoman Army in the First World War (Rozkaz, by umrzeć: udział armii ottomańskiej w I wojnie światowej); Defeat in Detail: the Ottoman Army in the Balkans, 1912-1923 (Porażka w szczegółach: armia ottomańska na Bałkanach) oraz Ottoman Army Effectiveness in WWI: A Comparative Study (Skuteczność armii ottomańskiej podczas I wojny światowej: studium porównawcze). Razem z żoną Melanie mieszka w Norwich, w stanie Nowy Jork, gdzie uczy historii w tamtejszej szkole średniej.

Źródło zdjęcia: www.amazon.com