Tło, REBIS

Nasi autorzy

Emma Straub

Emma Straub, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Emma Straub pochodzi z Nowego Jorku. Jest autorką książek Laura Lamont’s Life in Pictures i Other People We Married. Jej teksty literackie i nieliterackie publikowane są w „Vogue”, czasopiśmie literackim „Tin House”, w „The New York Times” i w „The Paris Rewiev Daily”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Rookie” ? magazynu internetowego dla młodzieży. Mieszka wraz z mężem i synem w Brooklynie.