Tło, REBIS

Nasi autorzy

Fritjof Capra

Fritjof Capra (ur. 1939) jest fizykiem i filozofem. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Wiedniu, po czym pracował na kilku europejskich i amerykańskich uczelniach, specjalizując się w fizyce wysokich energii. Swoje najbardziej znane książki - m.in. Tao fizyki i Punkt zwrotny - poświęcił filozoficznym implikacjom współczesnej nauki.

Źródło zdjęcia: http://www.ecoliteracy.org/(© Zenobia Barlow).