Tło, REBIS

Nasi autorzy

J. Noland White

J. Noland White, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
J. Noland White jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Psychologicznych na Georgia College and State University. Doktorat z pedagogiki uzyskał na The University of Tennessee z magisterium na temat doradztwa psychologicznego ze specjalizacją neuropsychologiczną.