Tło, REBIS

Nasi autorzy

Krzysztof Fordoński

Krzysztof Fordoński, doktor literaturoznawstwa angielskiego i doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii literatury angielskiej i przekładzie literackim. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1994-2002, a od 2004 roku adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Przekładał m.in. dzieła Paula Austera i Williama Whartona. Napisał dwutomową antologię literatury angielskiej dla studentów (History of English Literature - Anthology for Students), wydaną przez REBIS. Tu również opublikował także książkę Bert. Szkic do portretu Williama Whartona. Od 2012 roku jest redaktorem naczelnym „Language and Literary Studies of Warsaw”.