Tło, REBIS

Nasi autorzy

Luke Buckles

Luke Buckles, dominikanin, profesor teologii w Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley w Kalifornii. Studia ukończył na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1985 roku wykłada problematykę duchowości w katolicyzmie oraz zajmuje się kwestiami dialogu między religiami.

Źródło zdjęcia: opheartprints.blogspot.com