Tło, REBIS

Nasi autorzy

Maciej Orański

Maciej Orański, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Przemysław Grociak w swojej pracy marketingowej był już między innymi szefem sztabu wyborczego jednej z partii politycznych, organizował wielkie koncerty muzyczne (Kayah, Nazar), tworzył też ogólnopolskie sieci billboardów.