Tło, REBIS

Nasi autorzy

Matthew Parker

Matthew Parker, absolwent uniwersytetu w Oksfordzie, specjalizuje się w historii nowożytnej, a szczególnie interesuje się drugą wojną światową. Napisał m.in. Monte Cassino i The Battle of Britain. Mieszka w Londynie z żoną i dziećmi.