Tło, REBIS

Nasi autorzy

Rita Scotti

R.A. Scotti była absolwentką Loyola University, naukę kontynuowała w Rzymie. Napisała dwie prace z zakresu literatury faktu, w których połączyła wiedzę historyczną z umiejętnościami pisarskimi: Basilica: The Splendor and the Scandal – Building St. Peter’s oraz Sudden Sea: The Great Hurricane of 1938. W jej dorobku pisarskim znajduje się też kilka powieści.