Tło, REBIS

Nasi autorzy

Robert C. Davis

Robert C. Davis jest profesorem historii i autorem wielu publikacji z zakresu włoskiego renesansu i dziejów Wenecji (Christian Slaves, Muslim Masters; Shipbuilders of the Venetian Arsenal; The War of the Fists; The Jews of the Early Modern Venice oraz Venice, the Tourist Maze). Wykłada historię renesansu na Uniwersytecie Stanowym Ohio.

Źródło zdjęcia: www.amazon.com