Tło, REBIS

Nasi autorzy

Ron Ashkenas

RON ASHKENAS, emerytowany partner w Schaffer Consulting, doradza wyższej kadrze kierowniczej korporacji, organizacji non profit i start-upów, jak przyspieszyć ich rozwój i stać się skutecznym przywódcą. Do jego klientów należą Bank Światowy, GE, Thomson Reuters i Merck. Często publikuje artykuły w „Harvard Business Review” i jest autorem książki Simply Effective.