Tło, REBIS

Nasi autorzy

Tina Payne Bryson

Tina Payne Bryson, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Tina Payne Bryson jest pediatrą, psychoterapeutką w Pediatric and Adolescent Psychology w Arcadii w Kalifornii.