Tło, REBIS

Nasi autorzy

Wiesław Adamczyk

Wiesław Adamczyk mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest emerytowanym chemikiem oraz doradcą podatkowym, a także uznanym sportowym brydżystą.