Tło, REBIS

Nasi autorzy

Wiesław Adamczyk

Wiesław Adamczyk, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
Wiesław Adamczyk mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest emerytowanym chemikiem oraz doradcą podatkowym, a także uznanym sportowym brydżystą.