Tło, REBIS

Nasi autorzy

Lawrence M. Elson

Lawrence M. Elson, doktor nauk medycznych, zaprojektował treść oraz układ książki, wykonał szkice oraz napisał tekst. To już jego siódma książka, ponieważ jest również autorem publikacji It’s Your body, The Zoology Coloring Book oraz współautorem The Human Brain Coloring Book i The Microbiology Coloring Book. Otrzymał licencjat z zoologii, a na University of California w Berkley ukończył kursy przygotowujące do studiów medycznych. Później kontynuował naukę i otrzymał tytuł doktora z zakresu anatomii człowieka. Doktor Elson był adiunktem w Baylor College of Medicine w Houston, uczestniczył w tworzeniu programu edukacyjnego dla asystentów lekarzy, prowadził zajęcia z zakresu preparowania anatomicznego na University of California School of Medicine w San Francisco, a w City College of San Francisco uczył anatomii ogólnej – od anatomii pierwotniaków po anatomię człowieka.

W latach młodości doktor Elson przeszedł szkolenie wojskowe, został pilotem w marynarce wojennej i latał bombowcami stacjonującymi na lotniskowcach na Pacyfiku. Kiedy chodził do college’u i na uzupełniające studia magisterskie, pozostał w Rezerwie Lotnictwa Marynarki Wojennej i latał samolotami oraz helikopterami zwalczającymi okręty podwodne. Swoją dwudziestoletnią służbę w Marynarce Wojennej zakończył na stanowisku dowódcy rezerwowej eskadry helikopterów do zwalczania okrętów podwodnych.

Doktor Elson jest konsultantem towarzystw ubezpieczeniowych do spraw roszczeń o odszkodowania za urazy fizyczne oraz biegłym w procesach dotyczących spowodowania śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku błędu lekarskiego. Zeznaje w setkach procesów i arbitraży dotyczących uszkodzeń ciała zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na anatomicznych przyczynach bólów mięśniowo-powięziowych będących wynikiem wypadków samochodowych przy niskiej prędkości.