Tło, REBIS

Nasi autorzy

Mayo Clinic - various authors

Philip Hagen pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Medycyny Prewencyjnej, Medycyny Pracy i Medycyny Kosmicznej Kliniki Mayo oraz Mayo Clinic EmbodyHealth, programu promocji zdrowia dla firm i organizacji. Jest profesorem nadzwyczajnym medycyny prewencyjnej w College of Medicine Mayo Clinic oraz krajowym ekspertem w dziedzinach zastosowania komputerów w opiece zdrowotnej oraz rozwoju telemedycyny w miejscu pracy.

Martha Millman zdobyła specjalizacje w dziedzinie medycyny wewnętrznej, medycyny prewencyjnej i zdrowia publicznego. Jest konsultantem Executive Health Program w Klinice Mayo oraz wykładowcą medycyny prewencyjnej w College of Medicine Mayo Clinic. Zajmjuje się głównie problematyką samoopieki i zapobiegania chorobom. Była redaktorem naczelnym ds. medycznych szóstego wydania Mayo Clinic Guide to Self-Care. Wchodzi również w skład zespołów poradni medycyny lotniczej i hiperbarycznej terapii tlenem w Klinice Mayo.